THÉP CUỘN

Liên Hệ: 0932 585 595

STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY ĐƠN GIÁ
01  Ø 6 Kg   12.500
02 Ø 8 Kg   12.500
03 Ø 10 (11.7m) 7.22 85.000
04  Ø 12 (11.7m) 10.39 121.000
05  Ø 14 (11.7m) 14.16 160.000
0  Ø 16  (11.7m) 18.49 210.000
07  Ø 18  (11.7m) 23.40 270.000
08  Ø 20  (11.7m) 28.90 330.000
09  Ø 22 (11.7m) 34.87 460.000
10  Ø 25 (11.7m) 45.05 600.000
11 Ø 28 (11.7m) 56.63 750.000
12  Ø 32  (11.7m) 73.83 1.000.000

Bảng Giá Thép Miền Nam

STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG / CÂY ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) ĐƠN GIÁ ( Đ / cây )
01  Ø 6 Kg   11.000  
02  Ø 8 Kg   11.000  
03  Ø 10  (11.7m) 7.22   72.000
04  Ø 12  (11.7m) 10.39   109.000
05  Ø 14  (11.7m) 14.16   145.000
06 Ø 16 (11.7m) 18.49   180.000
07  Ø 18  (11.7m) 23.40   220.000
08 Ø 20 (11.7m) 28.90   290.000
09 Ø 22 (11.7 m) 34.87   420.000
10  Ø 25 (11.7m)     580.000
   Ø 28 (11.7m) 56.63   710.000
12  Ø 32  (11.7m) 73.83   970.000

Sản phẩm liên quan

GẠCH

GẠCH

Hotline: 0932 585 595

ĐÁ XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

CÁT XÂY DỰNG

CÁT XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

XI MĂNG XÂY DỰNG

XI MĂNG XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

SẮT THÉP XÂY DỰNG

SẮT THÉP XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

THÉP MIỀN NAM

THÉP MIỀN NAM

Hotline: 0932 585 595

THÉP VIỆT  NHẬT

THÉP VIỆT NHẬT

Hotline: 0932 585 595

THÉP  ĐÔNG NAM Á

THÉP ĐÔNG NAM Á

Hotline: 0932 585 595

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

Hotline: 0932 585 595

THÉP VIỆT MỸ

THÉP VIỆT MỸ

Hotline: 0932 585 595

THÉP HÒA PHÁT

THÉP HÒA PHÁT

Hotline: 0932 585 595

Hotline tư vấn: 0932 585 595
Zalo
./templates/product_detail_tpl.php